Strona jest własnością Urzędu Gminy Świlcza.

Treści zawarte na stronie są zgodne z ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Prezentowana mapa ma charakter poglądowy i nie może stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych. Dotyczy to szczególnie pomiarów wykonywanych na mapie (są to pomiary przybliżone) oraz wydruków.

SERWISY

Akty Planowania Przestrzennego (APP)

Rejestr MPZP i SUIKZP

Oferta inwestycyjna

Obejmuje tereny inwestycyjne oraz działki na sprzedaż - Pokaż informacje

Gospodarka komunalna

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów wpisując swój adres zamieszkania...

Inne usługi OWS

Usługi WMS

Wnioski i formularze

Wnioski i formularze związane z informacją przestrzenną do pobrania

© SIP.5.1 Gminy Świlcza 2022 | Pomoc